Mäntsälän Moottorikerho ry on perustettu vuonna 1964.
Jäsenistö koostuu erilaisia moottoriurheilulajeja harrastavista ihmisistä.
Mukana on toki joukko lajin harrastajia kannustavia "faneja".

Toiminta-alueen turvaohjeet ja käyttöaikataulut

Alla Mäntsälän Moottorikerho ry:n Marjalan toiminta-alueen turvaohjeet ja käyttöaikataulut autoille ja enduro-moottoripyörille.
MÄNTSÄLÄN MOOTTORIKERHON RY:N TOIMINTA-ALUE


AUTOJEN TESTAUSTIEN KÄYTÖN TURVAOHJEISTUS


1. Yleistä


Toiminta-alueen käyttäjät on velvoitettu noudattamaan seuraavia käyttöturvallisuuden ohjeita.
Koko
toiminta-alueen ja sillä sijaitsevan testaustien käyttöoikeus on
ainoastaan Mäntsälän Moottorikerhon ry:n lisenssin omaavilla jäsenillä.
Testaustiellä ei saa järjestää kilpailuja.


2. Käyttöturvallisuuden ohjeistus


 • Toiminta-alueen käyttäjät on velvoitettu noudattamaan näitä käyttöturvallisuuden ohjeita.
  • Testaustien käyttö on ehdottomasti kielletty muina aikoina kuin kylteissä on määritelty käyttöajoiksi.
  • Moottorikerho
  nimeää vastuuhenkilön(t) toiminta-alueelle määräajaksi. Vastuuhenkilön
  yhteystiedot ja toimikausi ilmoitetaan Mäntsälän kuntaan ja
  valvontaryhmälle
  • Jokaisella harjoituskerralla ensimmäisenä alueelle
  saapunut toimii harjoituskerran valvojana ja nimikirjoituksellaan
  käyttöpäiväkirjaan vastaa mm. turvarakenteiden paikalla olosta sekä
  muista valvojan tehtäviin määritellyistä tehtävistä. Toiminta-alueelle
  myös jokainen seuraavana saapunut on samoin vastuussa valvojan tehtäviin
  määritellyistä tehtävistä, mm. radan sulkemisesta, hyvistä
  käytöstavoista sekä reilunpelinhengestä
  • jokaisen autokunnan valvoja
  ja testaaja on velvoitettu merkitsemään käyttöpäiväkirjaan vaaditut
  tiedot ja allekirjoittamaan sen
 • 3. Alueen ja testaustien turvarakenteet


 • testaustiehen risteävät tiet
  varustetaan kettinkirakenteisilla ja lukittavilla puomeilla, lukot samaa
  sarjaa, traktoripolut ja kaasuputkilinja lippusiimoilla
  • parkkialueen ulosajoteiden väliin asennetaan myös ketjurakenteinen sulkupuomi
  • puomien viereen pystytetään taulu, josta ilmenee toiminta-alueen käyttöajat
  • testaustien kääntöpäähän yhden auton parkkipaikka, josta on näköyhteys testaustielle
  • ilmoitustaululla
  tulee olla moottorikerhon omat puhelinnumerot sekä tarpeelliset
  hälytysnumerot, kuten palokunta, ambulanssi, poliisi, terveyskeskus jne.
  • testaustien kääntöympyrä varustetaan huomiomerkillä ja parkkialueelle saapuminen merkitään 3 kpl:lla lähestymismerkkejä
  • paikoitusalueella olevalla ilmoitustaululla on alueen turvamääräykset
  • paikoitusalueen portin vieressä on taulu, jolla ilmoitetaan onko toiminta-alue käytössä tai ei
 • 4. Testaustien käytön valvonta

  Jokaisella
  käyttökerralla tulee olla nimetty valvoja, joka toimii parkkialueella
  ja nimeää kääntöpään valvojan sekä vastaa siitä, että:
  o testaustien alueelliset turvarakenteet ovat asianmukaisesti paikoillaan
  o testauksen aikana on kyltti ”toiminta-alue käytössä” näkyvissä
  o testauksen päätyttyä kyltti ”toiminta-alue käytössä” peitetään
  o testaustien varrella ei ole muita autoja, työkoneita ym., joilla on vapaa pääsy testaustielle
  o kääntöpäässä on käännönvalvoja varustettuna yhteydenpitovälineillä ja testaavien henkilöiden yhteystiedoilla
  o lähettää autokunnat reitille ja vastaanottaa
  o vastaanottaa kääntöpään valvojan ilmoituksen paluusta ja ilmoittaa hänelle autokunnan perille saapumisesta
  o huolehtii siitä, että reitillä on vain yksi autokunta kerrallaan
  o siinä
  tapauksessa, että kääntöpäänvalvojalta ei tule kohtuullisessa ajassa
  paluuilmoitusta kääntöpäästä, eikä autokunta ole ottanut yhteyttä
  puhelimella, lähtee tutkimaan tapahtunutta
  o huolehtii siitä, että
  kääntöpään valvoja menettelee samalla tavalla, mikäli autokunta ei ole
  saapunut parkkipaikalle, eikä ole puhelimella ilmoittanut tapahtuneesta
  o mikäli valvoja lähtee tutkimaan tapahtunutta, kääntöpään valvoja pysähdyttää kaikki mahdollisesti tiellä olevat autot
  o parkkialueen valvoja huolehtii siitä, että puomit on avattu testijakson jälkeen


  5. Käyttäjä/autokunta
  • jokainen autokunta käyttää testaustietä omalla vastuullaan
  • testaustiellä
  saa ajaa vain sellaisilla kilpailukäyttöön tarkoitetuilla ajoneuvoilla,
  joissa on testaushetkellä voimassa oleva liikennevakuutus, auton
  käyttäjä vastaa vakuutuksesta
  • jokaisen autokunnan tulee tuntea
  harjoitusalueen turvaohjeistukset, jotka ovat saatavilla Mäntsälän
  Moottorikerhon nettisivuilla ja nähtävillä harjoitusalueen
  pysäköintipaikan ilmoitustaululla. Testaustien käytöllä tai
  käyttöpäiväkirjan nimikirjoituksella autokunta vahvistaa tuntevansa
  turvaohjeistuksen ja täyttää sen vaatimukset.
  • käyttäjä/autokunta on korvausvastuussa, jos aiheuttaa vahinkoa kolmannelle osapuolelle
  • jokainen testaustietä käyttävä auto tulee olla varustettu AKK:n määrittelemillä ja vaatimilla turvavarusteilla
  • autokunnan tulee käyttää sääntöjen mukaisia turvavarusteita, mm. kypärää ja tulelta suojaavaa ajoasua
  • autokunta tulee olla varustettu ”kännykällä” ja tarpeellisilla yhteystiedoilla
  • jokainen käyttäjä valvoo ja vastaa omalta osaltaan, että ym. määräyksiä ja ohjeita noudatetaan
  • jokainen
  käyttäjä/autokunta on velvollinen ilmoittamaan valvojalle välittömästi
  puhelimella mahdollisesta ajon keskeytymisestä ja keskeytymispaikasta
  • autojen säätäminen parkkialueella on sallittu mutta varsinainen korjaaminen on kielletty
  • mikäli
  autokunta näkee testaustien varrella ihmisiä, jotka eivät noudata
  varoituskilpien määräyksiä, on siitä välittömästi ilmoitettava
  valvojalle
  • autokunta huolehtii itse mahdollisesta ajanotostaan


  6. Käyttöaikataulu


  Talviaika 1.12 - 31.3
  • jokaisen kalenteriviikon keskiviikkona klo 16.30 – 20.00
  • jokaisen kalenteriviikon lauantaina klo 14.00 – 16.30
  Kesäaika 16.5 - 30.9
  • jokaisen kalenteriviikon keskiviikkona klo 16.30 – 19.30
  Valtiollisina ja kirkollisina juhlapyhinä toiminta-alue on suljettu
  ENDUROHARJOITTELUN TURVAOHJEISTUS


  1. Yleistä


  Toiminta-alueen käyttäjät on velvoitettu noudattamaan seuraavia käyttöturvallisuuden ohjeita.
  Koko
  toiminta-alue ja sillä sijaitsevan enduroreitin käyttöoikeus on
  ainoastaan Mäntsälän Moottorikerhon ry:n jäsenyyden omaavilla jäsenillä.
  Enduroreitillä ei saa järjestää virallisia endurokilpailuja. Alueella
  voidaan kuitenkin järjestää kerhon sisäisiä tasomittauksia.


  2. Käyttöturvallisuuden ohjeistus


 • Toiminta-alueen käyttäjät on velvoitettu noudattamaan näitä käyttöturvallisuuden ohjeita.
  • Enduroreitin käyttö on ehdottomasti kielletty silloin, kun näkyvissä on kyltti ”enduroreitti suljettu”.
  • Moottorikerho
  nimeää vastuuhenkilön toiminta-alueelle määräajaksi. Vastuuhenkilön
  yhteystiedot ja toimikausi ilmoitetaan Mäntsälän kuntaan.
  • Jokaisella
  harjoituskerralla ensimmäisenä alueelle saapunut nimikirjoituksellaan
  käyttöpäiväkirjaan vastaa mm. turvarakenteiden paikalla olosta sekä
  muista valvojan tehtäviin määritellyistä tehtävistä. Toiminta-alueelle
  myös jokainen seuraavana saapunut on samoin vastuussa valvojan tehtäviin
  määritellyistä tehtävistä, mm. radan sulkemisesta, hyvistä
  käytöstavoista sekä reilunpelinhengestä.
 • Valvojan tehtävät


  o vastaa, että harjoitusalueen turvarakenteet ovat asianmukaisesti paikoillaan
  o vastaa, että teiden ylityskohdissa olevat varoitustaulut ovat näkyvissä
  o valvoo, että annettua harjoitusaikoja noudatetaan
  o valvoo, että puomit on suljettu harjoittelujakson jälkeen
  o ylläpitää harjoituskohtaista käyttöpäiväkirjaa
  o huolehtii alueen asianmukaisesta siisteydestä


  3. Enduroharjoittelualueen turvarakenteet


 • alueelle johtavan tien pääportin vieressä on varoitustaulu, josta ilmenee harjoitteluajat
  • paikoitusalueella
  on ilmoitustaulu, missä on näkyvissä turvamääräykset, vastuuhenkilön
  puhelinnumero sekä tarpeelliset hälytysnumerot
  • ilmoitustaululla on kyltti ”enduroreitti suljettu”, kun on kevät tai syksytauko
  • reitillä teiden ylityskohdissa on STOP-merkit kumpaankin suuntaan
  • alueelle on opasteita, joissa ilmoitetaan harjoitusalueesta ja käyttöajoista
  • lähtöpaikka varustetaan selkeällä ajoharjoittelun kiertosuuntaa osoittavalla opastekilvellä
  • paikoitusalueella on kannellinen säiliö kuivaa sahanpurua tai vastaavaa öljyntorjuntaan
 • Enduroreitin käyttäjää koskevat ohjeet ja määräykset


 • jokainen ajaja käyttää toiminta-alueen enduroreittiä omalla vastuullaan
  • enduroreitillä saa ajaa vain maastokäyttöön tarkoitetulla moottoripyörällä tai vastaavalla (esim. mönkijä)
  • jokainen ajaja on vastuussa siitä, että ajoneuvolla on harjoitushetkellä voimassa oleva liikennevakuutus
  • jokaisen enduroreittiä käyttävän ajoneuvon tulee täyttää SML:n vaatimat tekniset määräykset
  • ajajan tulee käyttää SML:n sääntöjen mukaisia turvavarusteita, mm. kypärä ja ajosaappaat
  • jokaisella harjoituskerralla jokaisen ajajan tulee täyttää käyttöpäiväkirja ja merkitä:
  o päivämäärä
  o nimi
  o tuloaika
  o lähtöaika
  • jokaisen
  ajajan tulee tuntea harjoitusalueen turvaohjeistukset, jotka ovat
  saatavilla Mäntsälän Moottorikerhon nettisivuilla ja nähtävillä
  harjoitusalueen pysäköintipaikan ilmoitustaululla. Enduroreitin käytöllä
  tai käyttöpäiväkirjan nimikirjoituksella ajaja vahvistaa tuntevansa
  turvaohjeistuksen ja täyttää sen vaatimukset.
  • jokainen käyttäjä on korvausvastuussa, jos aiheuttaa vahinkoa kolmannelle osapuolelle
  • pyörien säätäminen parkkialueella on sallittu, mutta varsinainen korjaaminen on kielletty
  • jokaisen ajajan tulee käyttää paikoitusalueella pyörän alla imevää huoltomattoa
 • 4. Minienduroreitti


  Minienduroreitti ei risteä varsinaisen
  enduroreitin kanssa ja se on tarkoitettu vain nuorille pyörän käsittelyn
  opettelemiseen. Minienduroreitillä saa ajaa vain lapsille
  tarkoitetuilla, pienikokoisilla, maastokäyttöön soveltuvilla
  moottoripyörillä tai vastaavilla (esim. mönkijä). Minienduroreitin
  käyttämisen ehtona on holhoojan (isä tai äiti) tai muun huoltajan läsnä
  olo, joka myös vastaa pyörän teknisestä turvavarustelusta, ajajan
  henkilökohtaisista turvavarusteista (mm. kypärä, saappaat), käytön
  turvallisuudesta sekä näiden sääntöjen tuntemisesta sekä
  noudattamisesta.


  Käyttöaikataulut
  Toiminta-alue on
  suljettuna 1.4 – 15.5 ja 1.10 – 30.11 välisinä aikoina. Myöskin
  valtiollisina ja kirkollisina pyhäpäivinä alue on suljettu.

  Kesäaika 16.5 – 30.9
  - tiistai ja torstai klo 16.30 – 19.30
  - lauantai klo 09.00 – 17.00
  Talviaika 1.12 – 31.3
  - tiistai ja torstai klo 16.30 – 20.00
  - lauantai klo 09.00 – 14.00